Sushi set: Salmon sashimi 2 pcs.; yellowtail sashimi 2 pcs.; tuna sashimi 2 pcs.; salmon roe nigiri 2 pcs.; king prawn nigiri 2 pcs.; eel nigiri 2 pcs.; octopus nigiri 2 pcs.